รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหทัยชนก โพธิ์ศรี (หญิง)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 16
อีเมล์ : b5206551@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เทอร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด
ตำแหน่ง : Environmental Supervisor
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 651 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ธ.ค. 2556,06:06 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.29.112


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล