รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปรีชา บำรุงไร่ (เอ๊ด)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : ม.3
อีเมล์ : Preecha.bamrungrai@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Aibel(thailand)Limited
ตำแหน่ง : Senior Designer I (Engineering)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Rayong

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ม.ค. 2565,17:33 น.   หมายเลขไอพี : 183.89.177.66


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล