รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาจตะยา นามวงค์ (เป็ด)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 6
อีเมล์ : najtaya@soengsang.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเสิงสาง
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนเสิงสาง

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ม.ค. 2565,09:58 น.   หมายเลขไอพี : 159.192.136.204


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล