รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อัคราพนธ์ กิตติภัทร์เจริญ (นก)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 4 (ม.6/1)
อีเมล์ : akkhara35@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บมจ. โรบินสัน
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 299/9 หมู่ที่ 6

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 พ.ค. 2565,14:33 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.136.108


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล