ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4) 12 เม.ย. 64
ใบสมัครของครูต่างชาติ (อ่าน 11) 10 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 9) 10 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ฉบับไทย (อ่าน 11) 10 เม.ย. 64
ระเบียบการสมัครเรียน ปี 2564 (อ่าน 39) 26 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเสิงสาง เรื่องการรับสมัครนักเรียนปี2564 (อ่าน 41) 26 มี.ค. 64
ประกาศผลสอบธุรการ (อ่าน 3287) 29 ก.ย. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการ (อ่าน 3302) 23 ก.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักการภารโรงโรงเรียนเสิงสาง (อ่าน 3275) 16 ก.ย. 63
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3315) 03 ก.ย. 63
ประกาศจ้างครูชาวต่างประเทศ ประจาปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3363) 03 ส.ค. 63
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4348) 11 เม.ย. 63