ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน
           โรงเรียนเสิงสาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/413  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562    เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ .. 2563  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2563,14:52   อ่าน 1873 ครั้ง