ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเสิงสาง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเสิงสาง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ 
*******************************************************
◆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.รับสมัครจำนวน 320 คน 8 ห้อง

►ห้องเรียนพิเศษ จำนวน 2 ห้อง
1.เน้นวิทย์-คณิต จำนวน 1 ห้อง 35 คน
2.เน้นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้อง 35 คน

● สมัครวันที่ 21-25 มีนาคม 2563
● สอบคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2562
● ประกาศผลสอบ วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2562

►ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 250 คน 6 ห้อง

● สมัครวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 ณ ห้องโสต อาคาร 4 โรงเรียนเสิงสาง
● เวลา 08.30-16.30 น.
*** เอกสารการสมัครให้จัดเตรียมให้พร้อมก่อนการยื่นสมัคร และไม่ต้องนำใบแทน/ใบรับรองใบแสดงผลการเรียนมายื่นในวันสมัคร โดยให้นำสำเนา ปพ.1 พร้อมตัวจริงมายื่นในวันเปิดภาคเรียน 1/2563

2.รายงานตัว/มอบตัว (ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไป)
● วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. (เปลี่ยนแปลงการรายงานตัวนักเรียนใหม่ โดยใช้ระบบออนไลน์ สแกน QR CODE ที่จะแจกในวันสมัครเรียน)
...............................................................................

◆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.รับสมัครจำนวน 400 คน 10 ห้อง
►ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 400 คน 10 ห้อง
➨แผนวิทย์-คณิต จำนวน 4 ห้องเรียน
➨แผนศิลป์-ภาษา (อังกฤษ) จำนวน 1 ห้องเรียน
➨แผนศิลป์-ภาษา (จีน) จำนวน 1 ห้องเรียน
➨แผนศิลป์-ภาษา (ญี่ปุ่น) จำนวน 1 ห้องเรียน
➨แผนศิลปะ
➨แผนพลศึกษา (รวมศิลปะและพละ) 1 ห้องเรียน
➨แผนอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้องเรียน
➨แผนคอมพิวเตอร์-ธุรกิจ จำนวน 1 ห้องเรียน

● สมัครวันที่ 21-25 มีนาคม 2563  ณ ห้องโสต อาคาร 4 โรงเรียนเสิงสาง
● เวลา 08.30-16.30 น.
*** เอกสารการสมัครให้จัดเตรียมให้พร้อมก่อนการยื่นสมัคร และไม่ต้องนำใบแทน/ใบรับรองใบแสดงผลการเรียนมายื่นในวันสมัคร โดยให้นำสำเนา ปพ.1 พร้อมตัวจริงมายื่นในวันเปิดภาคเรียน 1/2563

2.สอบภาคปฏิบัติแผนการเรียนศิลปะ,พลศึกษา,อุตสาหรกรรม,คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ
● สอบภาคปฏิบัติ วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563
3.ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว
● วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. (เปลี่ยนแปลงการรายงานตัวนักเรียนใหม่ โดยใช้ระบบออนไลน์ สแกน QR CODE ที่จะแจกในวันสมัครเรียน)
................................................................................
ติดต่อสอบถาม โทร. 044-447127 , 090-2759142 หรือที่ห้องวิชาการโรงเรียนเสิงสาง ในวันและเวลาราชการ


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,20:21   อ่าน 3745 ครั้ง