ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)


โรงเรียนเสิงสางจึงดำเนินการ ดังนี้
1. เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ทุกประเภท
2. เลื่อนการสอบคัดเลือก ประกาศผลการสอบของนักเรียน ม.1และม.4 ทุกประเภท
3. เลื่อนการมอบตัวและรายงานตัวนักเรียน ม.1และม.4 ทุกประเภท
4. นักเรียน ม.3 เก่าที่ยื่นใบสมัครเข้าเรียนไว้แล้ว ให้รายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์ตามวันเวลาที่กำหนดไว้

 

*** ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,18:33   อ่าน 3574 ครั้ง