ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ส่งผลให้กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงประกาศให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:13   อ่าน 4142 ครั้ง