ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบธุรการ (อ่าน 3208) 29 ก.ย. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการ (อ่าน 3231) 23 ก.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักการภารโรงโรงเรียนเสิงสาง (อ่าน 3209) 16 ก.ย. 63
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3248) 03 ก.ย. 63
ประกาศจ้างครูชาวต่างประเทศ ประจาปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3299) 03 ส.ค. 63
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4143) 11 เม.ย. 63
แจ้งข่าวนักเรียนชั้น ม.3 เก่า โรงเรียนเสิงสาง (อ่าน 3463) 18 มี.ค. 63
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3575) 18 มี.ค. 63
ประกาศสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปี 2563 (อ่าน 3491) 04 มี.ค. 63
โรงเรียนเสิงสาง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3746) 03 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านโรงเรียน (อ่าน 3415) 27 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแม่บ้านโรงเรียนเสิงสาง (อ่าน 3358) 24 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครแม่บ้านโรงเรียนเสิงสาง (อ่าน 3686) 13 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียนเสิงสาง (อ่าน 3487) 27 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน (อ่าน 5650) 06 ม.ค. 63
เผยแพร่ผลงานชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง การแปลงสภาพโปรตีนและปฏิกริยาบางประการของโปร (อ่าน 3107) 22 มิ.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4670) 28 ม.ค. 62
ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเสิงสาง (อ่าน 4320) 29 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 4065) 24 ส.ค. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 4282) 14 ส.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน (รอบ 2) (อ่าน 4179) 12 เม.ย. 61
ผ้าป่าสามััคคี 37 ปี ก่อตั้งโรงเรียนเสิงสาง (อ่าน 4504) 04 เม.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสอบเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน 2561 (อ่าน 4174) 04 เม.ย. 61
รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 4445) 21 มี.ค. 61
โรงเรียนเสิงสาง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4545) 09 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเสิงสาง เรื่อง รับสมัครครูต่างประเทศ (อ่าน 4639) 21 ก.ย. 60
โรงเรียนเสิงสาง รับสมัครครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 5204) 03 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัคร ครูต่างชาติ (รอบ2) (อ่าน 5098) 22 มี.ค. 59
กำหนดการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 4732) 08 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ เลือกเรียนห้องเรียน EIS (อ่าน 5913) 28 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน (อ่าน 5059) 09 ก.พ. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน (อ่าน 5088) 04 ก.พ. 58
ดาวน์โหลดเอกสาร สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง (อ่าน 8842) 28 พ.ย. 57
งานคืนสู่เหย้าชาวเขียวขาว และ ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงอาหาร (อ่าน 4883) 28 ต.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 4892) 16 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน (อ่าน 4670) 12 มิ.ย. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ (อ่าน 4613) 04 มิ.ย. 57
ประกาศโรงเรียนเสิงสาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 4537) 31 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 5408) 29 มี.ค. 57
ประกวดธิดาจำแลง งานย่าโม อ.เสิงสาง 2557 (อ่าน 4525) 17 มี.ค. 57