ผู้บริหาร

นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน
ทะเลภาคใต้
ทะเลภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ล่ิองแพ ลำแชะ
จำปาสัก ประเทศลาว
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/03/2013
ปรับปรุง 10/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 230920
Page Views 342369
Thaischool
คณะผู้บริหาร
ชื่ออาจารย์ : นางศรีไพร จันทรชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) วิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 ตุลาคม 2533 สำนักงานประถมศึกษาอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ธุรการบริหารงานทั่วไป
1 ตุลาคม 2536 สำนักงานประถมศึกษาอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ธุรการบริหารงานทั่วไป
23 ธันวาคม 2536 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
16 พฤษภาคม 2543 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2546 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ครูชำนาญการ
20 ธันวาคม 2554 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ครูชำนาญการพิเศษ
19 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล