ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง

นางพูนเกษม ตั้งพงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุปผา แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเอสารัช โกรธา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกรณิศา สำเร็จ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา